Achtergrondinformatie over de bedieningentest

Onze droom…
Wij geloven in een kerk die de samenleving kan veranderen net zoals in de tijd van Handelingen. Om dat te realiseren geloven wij dat iedereen in de gemeente nodig is. God wil heel de gemeente gebruiken en Hij geeft daarom aan iedereen die in Jezus gelooft de openbaring van Zijn Geest (1 Corinthe 12:7). Deze openbaring – of zoals je het ook kan vertalen: “manifestatie” – van de Geest leidt tot allerlei bijzondere vaardigheden die wij als cadeautjes mogen ontvangen. De zogenoemde genadegaven groeien, gecombineerd met onze persoonlijkheid, vervolgens uit tot bedieningen.

Priesterschap van alle gelovigen
Elke gelovige wordt op deze manier door de Heilige Geest toegerust voor zijn of haar priestertaak in deze samenleving. Onze droom is dat elke gelovige zijn taak en roeping als priester ontdekt en serieus gaat nemen en dat hierdoor een diepgaande transformatie op gang komt binnen de samenleving. Mensen die in de kracht van de Heilige Geest en vol van de liefde van God anderen gaan helpen en bemoedigen. Deze samenleving heeft de liefde en genade van God nodig. Wij zijn geroepen om voorop te lopen in goede daden (Titus 3:8). Laten wij dat ook gaan doen in de kracht en met de vaardigheden die we van God hebben gekregen.

Ontdekken waar je kracht ligt
Om dit te realiseren is het belangrijk om te ontdekken waar ieders kracht ligt. We ontdekten dat Paulus naast de vijf basisbedieningen (Efeze 4:11) ook nog andere, aanvullende bedieningen noemt (1 Corinthe 12:28). Uiteindelijk kwamen wij uit op een model bestaande uit negen bedieningen. Het bijzonder hiervan is dat deze gelinkt kunnen worden met de negen persoonlijkheidstypes uit de persoonlijkheidsleer.

 

Voorkeursstrategieën
Nu is het zo dat elk mens in het leven tegen problemen en uitdagingen aanloopt. In confrontatie met deze uitdagingen ervaren we onze zwakheid en ontwikkelen we een strategie om onze zwakheid te overwinnen. Opmerkelijk is dat wij veelal dezelfde strategieën gebruiken om onze zwakheid te overwinnen. Doordat mensen hun voorkeursstrategie ontwikkelen, wordt dat hun kracht en daarmee wordt ons persoonlijkheidstype geboren. Jouw persoonlijkheidstype is daarmee ook jouw voorkeursstrategie waardoor jij de wereld aan kan en je problemen overwint. Nu is het alleen niet zo dat iemand zich slechts ontwikkelt op één gebied. We doen dat op meerdere gebieden.

Voorkeursstrategieën groeien uit tot persoonlijkheid
Je voorkeursstrategieën groeien uit tot je kracht en je drijfveren in het leven. Het is bijvoorbeeld niet verbazend dat de bedieningen hierop aansluiten. Stel je hebt iemand die bij problemen zich veelal terugtrekt om goed na te denken wat hij of zij innerlijk voelt. Het is dan logisch dat een dergelijk persoon sneller Gods stem in de innerlijke mens ontdekt en daarmee ook sneller in zijn of haar bediening groeit naar de bediening van de profeet.

Zoekt iemand normaal zijn of haar oplossing op problemen in het denken, in boeken, etc. dan is het niet verbazend dat hij of zij zich sneller ontwikkelt richting een bediening van een leraar.

Denkt iemand bij problemen al snel: “Ik moet hier niet in blijven hangen. Laten we gewoon opnieuw beginnen in een andere situatie met andere mensen.” dan is het gevolg daarvan niet alleen dat hij of zij positief blijft maar ook dat hij of zij veel mensen ontmoet en daarmee ideaal als evangelist kan functioneren.

Is het je strategie om jezelf meer buiten de conflicten te plaatsen om vervolgens als vredestichter anderen te helpen om opnieuw te komen tot een harmonieuze situatie dan groei je vanzelf uit naar een herder die zijn of haar kudde bijeenbrengt en bijeenhoudt.

Onze zwakheid wordt een kracht
Kortom onze basisstrategieën leiden tot persoonlijkheidstypes. Onze zwakheid wordt een kracht en God kan dat weer gebruiken. God sluit aan op onze persoonlijke ontwikkeling. Hij laat ons daarin verder schitteren. Tevens daagt Hij ons uit om te leren van elkaar. We hebben elkaar nodig. Ook dat maakt de Bijbel duidelijk. Niet altijd is jouw favoriete strategie de beste strategie. Verbreding in strategie kan heel leerzaam zijn. Het kan ons tevens nieuwe kanten van God laten zien.

Copyrights:  Stichting Transformate