ANBI

We hebben officieel een ANBI-status.

Contactgegevens:

Stichting Transformate
Jagermeester 28
6713 KH Ede

Contactpersoon:

Wilbert de Goei
06-11985537
info@transformate.nl

Bankgegevens:

Ons bankrekeningnummer is:
NL46RABO0195 2616 82

Bestuur:

Voorzitter: Jair Sagström
Secretaris: Martijn Gort
Penningmeester: Wilbert de Goei

Statutaire doelstelling:

Stichting Transformate heeft als doel om vanuit Gods tegenwoordigheid Bijbelse inzichten te verwerven en deze inzichten middels
training, werkmateriaal en aan verwante activiteiten over te dragen, zodat er vanuit de plaatselijke gemeente van Christus herstellende transformatie voor mens en samenleving kan ontstaan.

Visie:

Stichting Transformate is opgericht om mensen te helpen tot ontplooiing te komen, zodat zij hun dromen voor een betere samenleving
kunnen verwezenlijken.

Toelichting: In onze visie wordt die betere samenleving gekenmerkt door meer betrokkenheid, meer bewogenheid, meer barmhartigheid, meer vrijheid en meer naastenliefde.

Missie:

Stichting Transformate heeft als doel om vanuit Gods tegenwoordigheid Bijbelse inzichten te verwerven en deze inzichten middels
training, werkmateriaal en aan verwante activiteiten over te dragen, zodat er vanuit de plaatselijke gemeente van Christus herstellende transformatie voor mens en samenleving kan ontstaan. Wij geloven dat God de beste ideeën heeft voor een betere samenleving. Deze ideeën zijn o.a. te vinden in de Bijbel, het meest prachtige boek wat er is.

Jaarverslag: