Categorieën
Uncategorized

Missie Esther

Missie Esther

Steun One Way Society en Help Ons het Koninkrijk van God te Laten Schijnen

Lieve broeders en zusters,

Sinds vier jaar leef ik in volledige overgave en richt ik mij volledig op Jezus. Zijn principes hebben mijn kijk op zakendoen verrijkt, met een focus op gelijkwaardigheid en gemeenschapszin. Dit heeft mijn hart geopend voor de mensen aan de randen van de samenleving. Mijn liefde gaat uit naar hen.

Mijn persoonlijke missie is om via sociale werkgelegenheid een weg terug te bieden aan mensen aan de rand van de samenleving, zodat ze weer actief kunnen participeren in onze samenleving. Om dit te realiseren heb ik samen met een team One Way Society opgericht. One Way Society is een beweging op het snijvlak van geloof, het sociale domein en het bedrijfsleven.

Door middel van het initiëren van joint venture projecten verbinden we ondernemende individuen vanuit de profit- en de non-profitsector aan elkaar. Dit creëert een netwerk waarin we samen werken aan een betere toekomst. Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan initiatieven die het Koninkrijk van God in onze samenleving laten zien, met liefde, gelijkwaardigheid en hoop voor iedereen.

Binnen de projecten waarin ik actief ben staat de mens centraal, niet het product. Deze benadering leidt echter tot minder interesse vanuit de kapitalistische wereld, waardoor wij gedeeltelijk afhankelijk zijn van de financiële steun van onze geloofsgemeenschap.

Samen met een team voeg ik waarde toe aan de bedrijfsprocessen en de persoonlijke ontwikkeling van alle betrokkenen door stil te staan bij zingeving. Gebed en geloofsgesprekken zijn daarbij belangrijk.

Om deze belangrijke missie voort te kunnen zetten, hebben we uw hulp nodig. Jouw donatie maakt het mogelijk om deze projecten te blijven uitvoeren en nog meer mensen te bereiken met de boodschap van liefde en gelijkwaardigheid. Elke gift, groot of klein, maakt een verschil en helpt ons om het licht van Jezus te laten schijnen in de levens van velen.

Doe mee en steun onze missie van liefde, gelijkwaardigheid en hoop. Samen kunnen we een wereld creëren waarin iedereen meetelt.


Met liefde en dankbaarheid,

Esther Caron

Doneer nu en maak een verschil!

Categorieën
Uncategorized

To Art

To Art

To ART wil christenen toerusten om God te eren en Hem bekend te maken door creatieve expressie. We organiseren activiteiten voor christenen om ze toe te rusten in één of soms meerdere vormen van creatieve expressie. In een veilige setting leren cursisten de basistechnieken en groeien ze in het gebruik van creatieve expressie om uiting te geven aan de woorden van God. We moedigen de cursisten aan om het geleerde in hun eigen kerk en omgeving in de praktijk te brengen. Daarnaast zijn we een ontmoetingsplek voor christelijke professionals die zich bezig houden met één of meerdere vormen van creatieve expressie. Er is ruimte voor professionals om trainingen te geven onder de vlag van To ART en deel te worden van het professionele netwerk van To ART.
Categorieën
Uncategorized

Roberto Rosso

Roberto Rosso

Investeer in de visie van de meest energieke en bevlogen dj die bestaat: Roberto
Rosso. Deze dj volgt zijn hart en zijn hart volgt Jezus. Hij draait met een visie en is op een missie met dancemuziek. Via zijn muziek en andere activiteiten roept hij jongeren op om bewust de keuze te maken voor God. Hij is ervan overtuigd dat het volgen van Jezus mensen vrijmaakt.

Met die overtuiging verspreidt Roberto Rosso niet alleen een krachtige boodschap, maar ook hoop. En dat doet hij al meer dan 10 jaar. Met een reden en een doel. Zaai jij mee door zijn missie financieel te ondersteunen?

Meer info:
www.robertorosso.nl

Categorieën
Uncategorized

Missie Marieke

Missie Marieke

Met sterke teksten en thema’s die levensecht zijn, brengt Marieke luisterliedjes met invloeden van kleinkunst. Daarmee brengt ze graag verbinding tot stand: verbinding tussen mensen onderling, tussen mensen en hun eigen gevoel en tussen mensen en God.

Met een eigen band en een sterke performance brengt Marieke haar muziek bij de luisteraar op een manier die het hart raakt. Dit vanuit de overtuiging dat mensen onderling het leven meer met elkaar mogen delen, met alle ups en downs die erbij horen.

Op deze manier hoopt Marieke met haar muziek te bouwen aan een samenleving waar naastenliefde weer steeds meer aandacht krijgt. Alleen samen bouwen we aan een mooie samenleving. Voor meer info over haar muziek zie: www.mariekesleurink.nl

Categorieën
Uncategorized

Creationplace

Creationplace

Mijn naam is Henri, vader van 5 kinderen en al ruim 25 jaar ervaren in het coachen van mensen. Als ondernemer neem ik je graag mee in gebed. Samen gaan we dan naar de  Creationplace waar je nieuwe ideeën op kan doen voor jouw bedrijf/initiatief. Zo mooi hoe God  bedrijven helpt om te floreren en daardoor instaat stelt om te investeren in de samenleving.

Business in one day
Mijn visie en verlangen is om naast mijn commerciële activiteiten ook ondernemers te inspireren om zich vanuit hun relatie met God in te zetten voor deze samenleving.  Ik geloof dat als we goed luisteren naar Gods leiding we in onze bedrijfsvoering een verschil kunnen maken en niet alleen een gezond bedrijf kunnen neerzetten maar ook kerkelijke en sociaal maatschappelijke initiatieven tot zegen kunnen zijn.

Met Business in one day help ik ondernemers om geïnspireerd door God een zegen te zijn in de samenleving. Deze diensten bied ik bewust gratis aan.  Wil jij dit werk steunen en meebouwen aan deze visie die ik van God ontvangen heb, geef dan hiernaast  een gift.

Jouw gift is vervolgens aftrekbaar van de belasting vanwege de ANBI-status van Stichting Transformate.

Kom in actie en laten we samen geleid door God deze samenleving weer wat mooier maken. Samen tegen armoede, samen tegen onrecht en samen voor Jezus!

Categorieën
Uncategorized

Luctor et Emergo

Luctor et Emergo

‘Straatpoëzie voor jongeren die worstelen met problemen in hun leven.’ Met die missie voor ogen is Jan-Jelte de Vries (Artiestennaam: Simson) aan de slag gegaan om jongeren een positief perspectief te bieden. Na een eigen worsteling is hij nu iemand die zijn luisteraars openhartig meeneemt in een reis langs emoties en gedachten. Hiphop is zijn uitingsvorm.

Voor meer info zie:  www.simsonhiphop.nl/luctoretemergo/

Categorieën
Uncategorized

Fluid Church

Fluid Church

Visie Fluid Church
Onze visie is een netwerk van christenen die sterk staan in de bediening die God hun gegeven heeft en die impact hebben op hun omgeving.


Missie Fluid Church
Wij bouwen aan teambedieningen die veilig, gezond en impactvol zijn.


Waarden Fluid Church

 • Wij functioneren vanuit het besef dat we afhankelijk zijn van Jezus.

 • We bouwen een cultuur die open en veilig is.

 • De rollen en taken die God ons gegeven heeft, geven wij vorm vanuit een dienende houding.

 • Wij kiezen ervoor om de Heilige Geest inspraak te geven in ons leven zodat heelheid en geestelijke  volwassenheid ontstaat.

 • Wij zijn ons ervan bewust waar we de ander nodig hebben en wat we zelf toevoegen.

Categorieën
Uncategorized

Reel8 & Society

Reel8 & Society...

Dit project is ontstaan nadat wij van Stichting Transformate in contact gekomen waren met Percy en Natascha van Stichting One King. Vanuit deze ontmoeting rees bij ons de vraag hoe wij technische ontwikkeling kunnen inzetten voor het activeren, mobiliseren, toerusten en inzetten van christenen binnen de sociaal maatschappelijke en de culturele sector. We zijn daarom een pilot project gestart met Stichting One King. Het doel achter dit pilot project is als volgt geformuleerd:

Project doel:
Jezus’ voorbeeld in naastenliefde inspireert al eeuwen vele christenen om zich op een positieve manier in te zetten voor de samenleving. De invloed van het christendom op het maatschappelijke leven is enorm: Ziekenhuizen werden gebouwd, scholen werden opgericht en tal van zorginstellingen werden geboren. En wat geldt voor het sociale domein is ook van toepassing op de culturele sector: Jezus inspireert.

Stichting Transformate wil door samenwerking met het project Reel8 & Society, christenen wereldwijd mobiliseren, toerusten en aan elkaar verbinden om dit voorbeeld van inspirerende naastenliefde blijvend handen en voeten te geven. Aan de hand van een innovatieve app willen we ideeën bundelen, de ontwikkeling van gaven en talenten stimuleren en aan elkaar verbinden zodat steeds meer christenen elkaar vinden en gezamenlijk deze ideeën uitwerken tot projecten en activiteiten die de samenleving ten goede komen.

Operationele doelen:

 • Support bieden in de ontwikkeling en verspreiding van de app Reel8.
 • Aan de hand van de app verkennen wat de meerwaarde is voor haar gebruikers en wat de mogelijkheden zijn in de praktijk in relatie tot de sociaal maatschappelijke en culturele sector.
 • Deze opgedane kennis via ons netwerk verspreiden zodat steeds meer mensen gebruik gaan maken van de intuïtieve mogelijkheden van deze fantastische app.
 • Het formuleren van een vervolgplan waarmee vrijwillige inzet en talentontwikkeling door middel van de app Reel8 concreet toeneemt en steeds meer christenen binnen dit netwerk hun gaven en talenten concreet gaan inzetten binnen de samenleving.

De innovatieve sociale 'matching' app

De innovatieve sociale ‘matching’ app
Stel je eens voor dat je binnen enkele seconden jouw perfecte baan vindt, in een mum van tijd diepgaande antwoorden krijgt op moeilijke vragen, het juiste personeel voor jouw kerk of organisatie vindt met slechts één vingerbeweging, of een last-minute betrouwbare babysit in de buurt vindt! De Reel8 app belooft een moderne kerkmuur-overstijgende ‘matching tool’ te worden. Het koppelt jouw unieke talenten en gaven aan de juiste ontvanger met één ‘swipe’ beweging.

Zie jij dit zitten?
Deze social matching app had er natuurlijk al lang moeten zijn! Bedenk hoeveel kansen zijn blijven liggen, alleen al omdat jij niet in bepaalde kringen verkeert en belangrijke contacten hebt gemist.
Daarom stellen we jou in de gelegenheid om met ons deze gloednieuwe christelijke sociale app te realiseren. Neem nu zelf het heft in handen; met jouw bijdrage zorg je ervoor dat je binnen zes maanden met gelijkgestemden ongekende kansen creëert. Voor jezelf, en voor anderen!

Verander levens positief
De Reel8 app geeft jou de mogelijkheid om jouw eigen situatie en die van anderen direct te veranderen. Specifieke behoeften van gebruikers worden op een overzichtelijke manier in beeld gebracht.
Door het algoritme word jij alleen gekoppeld met profielen die een 60% tot 90% match met jou hebben. Hierdoor vind jij altijd degene die jou op dat moment ook zoekt. Omdat ook op karaktereigenschappen wordt gekoppeld kan het eigenlijk niet missen. Jij helpt de juiste persoon uit de brand die ook direct jou uit de brand helpt. Voor je het weet groeit jullie project uit tot een succesvolle onderneming!

Veilig en betrouwbaar
Op dit platform wordt de Bijbel als het ware Woord gekoesterd. Elke mening wordt gerespecteerd, berichten en profielen worden niet verwijderd. Binnen de voorschriften van de app kunnen uiteenlopende meningen juist tot interessante discussies leiden. We zullen een krachtige moderatie toepassen op zogenaamd troll-/wangedrag, waardoor ook de jongste gebruikers veilig kunnen ‘appen’.

Professioneel ervaren
Wij zijn Stichting One King, en werken met een netwerk van experts uit de media- en developmentindustrie. Voor de christelijke gemeenschap zullen we een aantal innovatieve producten realiseren, die haar zullen ondersteunen om aan de samenleving efficiënt en met positieve impact bij te dragen. Aan de Reel8 app zijn reeds jaren van onderzoek en designexercities verspijkerd. We staan nu op het punt om daadwerkelijk dit product binnen zes maanden in de basis te ontwikkelen.

Streefbedrag
Om initieel te kunnen starten hebben we een streefbedrag van
€80.000 nodig. Hiermee kunnen we een eerste rudimentaire fase MVP (minimum viable product) leveren met testmogelijkheden.
Uiteindelijk gaan we voor €200.000 om de gehele MVP te kunnen releasen en investeerders aan te trekken voor doorontwikkeling.
Hierin zijn de basisfunctionaliteiten, zoals profielen en het matching- systeem, operationeel. Verdeelsleutel: 30% management en creatie (concept, design), 70% development en servers.

Wat jij kan doen

 1. Zegen dit project met jouw blijde donatie, je zal anderen hiermee inspireren!
 2. Deel deze campagne in jouw eigen netwerk: Facebook, Instagram, Twitter, enzovoorts.
 3. Abonneer je op ons YouTube kanaal voor updates.
 4. Ben je een Business Angel of Venture Capitalist? Dan komen we graag met je in gesprek over de mogelijkheden!
 5. Stuur ons een bericht als je gekozen wilt worden om in de eerste testgroep te zitten. Je gaat geschiedenis schrijven!!
Categorieën
Uncategorized

MetalForce

Metalforce...

Wij zijn Paul, Marijn, Ralf, Nanda en Wilbert van Metalforce. Wij organiseren metal-praise-avonden en christelijke metalconcerten.  Ons verlangen is om de naam van God bekend te maken, in een wereld waar duisternis heerst. We houden allemaal van metalmuziek. Helaas is gewone metalmuziek vaak gekoppeld aan destructieve en duistere teksten en praktijken.

Christelijke metal
Er bestaat ook christelijke metal. Muziek met een boodschap. Geschreven en gezongen door christenen, muziek geïnspireerd vanuit de Bijbel.  De muziek blijft het zelfde, maar de inhoud is duidelijk anders. Ook op  christelijke metal concerten merk je het verschil, wat vooral in de sfeer ligt. 

Categorieën
Uncategorized

CounterSound

Countersound...

Muziek, blogs, onderwijsvideo’s, het is allemaal te vinden op de website: www.countersound.nl 

Een project voor jongeren van 18-25 jaar
Project Countersound is ontstaan vanuit bewogenheid naar jongeren die vastlopen, depressief zijn of een burn-out hebben. Hoewel het niet altijd duidelijk is wat de oorzaken zijn, komen er wel verschillende maatschappelijke zaken naar voren die invloed lijken te hebben. Eén daarvan is de toegenomen prestatiedruk en keuzestress in een samenleving die complexer is dan vroeger.

Een gezond tegengeluid
Met project CounterSound willen wij jongeren een tegengeluid laten horen als reactie op de prestatiedruk en keuzestress die zij ervaren. Wij willen hun helpen om een gezond en Bijbels referentiekader te vormen waarbinnen zij keuzes kunnen maken. Wij willen de jongeren laten ontdekken wie ze zijn en hoe de Bijbel kan helpen in het ontwikkelen van een positieve levensstijl. Een levensstijl waarmee zij weer anderen kunnen inspireren. Een levensstijl  waarbij zij zich vrij voelen, verantwoordelijkheid dragen en in verbinding staan met anderen.