Een Gebeds- & support netwerk

 Een kerk zonder muren verbonden door…

 

1. Gods Waarheid
Een kerk zonder oordeel waar mensen zich verbonden weten door Gods Waarheid, het Licht dat Hij in ons leven schijnt en ons bewust maakt van wat goed is om te doen. Gods Waarheid die tevens zo mooi beschreven staat in de Bijbel.

2. Liefde & vergeving
Een kerk waar liefde, vergeving en verzoening centraal staat. Jezus’ bloed vloeide voor ons zodat wij zowel herstel in de relatie met God als onze medemens kunnen ervaren.

3. Levend water
De Heilige Geest is als levend water. Overal waar dit water komt ontstaat bloei en nieuw leven. Wij willen een netwerk zijn die zich inzet voor de bloei van personen, de samenleving en uiteindelijk zelfs heel de schepping.

Visie Fluid Church
Fluid Church heeft als visie dat mensen gaan groeien, bloeien en in hun kracht worden gezet zodat zij liefde, wijsheid en goddelijke oplossingen kunnen brengen naar de maatschappij. In een community van liefde en bemoediging weten zij zich samen sterk en zetten zij zich, gedreven door deze liefde, in voor anderen. Overal waar zij komen ontstaat bloei en wordt Gods koninkrijk zichtbaar.

Drie pijlers

  • Liefdevolle en bemoedigende communities waarin we leren van elkaar en samen groeien in geloof.
  • Verbindend leiderschap waarin we elkaar voorleven, ondersteunen en leiden.
  • Maatschappelijke relevantie waarbij we liefde geven en actie ondernemen om een positieve impact te hebben in deze wereld.

Missie Fluid Church
Gedreven door de liefde voor Jezus en door middel van toerusting, gebed en community bieden wij ondersteuning aan christenen die zich verenigd hebben in een kleine groep / huisgemeente zodat zij als groep tot bloei komen en in staat gesteld worden om een positieve impact te hebben in deze wereld.

Voor meer informatie zie:  www.fluidchurch.nl