Reel8 & Society...

Dit project is ontstaan nadat wij van Stichting Transformate in contact gekomen waren met Percy en Natascha van Stichting One King. Vanuit deze ontmoeting rees bij ons de vraag hoe wij technische ontwikkeling kunnen inzetten voor het activeren, mobiliseren, toerusten en inzetten van christenen binnen de sociaal maatschappelijke en de culturele sector. We zijn daarom een pilot project gestart met Stichting One King. Het doel achter dit pilot project is als volgt geformuleerd:

Project doel:
Jezus’ voorbeeld in naastenliefde inspireert al eeuwen vele christenen om zich op een positieve manier in te zetten voor de samenleving. De invloed van het christendom op het maatschappelijke leven is enorm: Ziekenhuizen werden gebouwd, scholen werden opgericht en tal van zorginstellingen werden geboren. En wat geldt voor het sociale domein is ook van toepassing op de culturele sector: Jezus inspireert.

Stichting Transformate wil door samenwerking met het project Reel8 & Society, christenen wereldwijd mobiliseren, toerusten en aan elkaar verbinden om dit voorbeeld van inspirerende naastenliefde blijvend handen en voeten te geven. Aan de hand van een innovatieve app willen we ideeën bundelen, de ontwikkeling van gaven en talenten stimuleren en aan elkaar verbinden zodat steeds meer christenen elkaar vinden en gezamenlijk deze ideeën uitwerken tot projecten en activiteiten die de samenleving ten goede komen.

Operationele doelen:

  • Support bieden in de ontwikkeling en verspreiding van de app Reel8.
  • Aan de hand van de app verkennen wat de meerwaarde is voor haar gebruikers en wat de mogelijkheden zijn in de praktijk in relatie tot de sociaal maatschappelijke en culturele sector.
  • Deze opgedane kennis via ons netwerk verspreiden zodat steeds meer mensen gebruik gaan maken van de intuïtieve mogelijkheden van deze fantastische app.
  • Het formuleren van een vervolgplan waarmee vrijwillige inzet en talentontwikkeling door middel van de app Reel8 concreet toeneemt en steeds meer christenen binnen dit netwerk hun gaven en talenten concreet gaan inzetten binnen de samenleving.

De innovatieve sociale 'matching' app

De innovatieve sociale ‘matching’ app
Stel je eens voor dat je binnen enkele seconden jouw perfecte baan vindt, in een mum van tijd diepgaande antwoorden krijgt op moeilijke vragen, het juiste personeel voor jouw kerk of organisatie vindt met slechts één vingerbeweging, of een last-minute betrouwbare babysit in de buurt vindt! De Reel8 app belooft een moderne kerkmuur-overstijgende ‘matching tool’ te worden. Het koppelt jouw unieke talenten en gaven aan de juiste ontvanger met één ‘swipe’ beweging.

Zie jij dit zitten?
Deze social matching app had er natuurlijk al lang moeten zijn! Bedenk hoeveel kansen zijn blijven liggen, alleen al omdat jij niet in bepaalde kringen verkeert en belangrijke contacten hebt gemist.
Daarom stellen we jou in de gelegenheid om met ons deze gloednieuwe christelijke sociale app te realiseren. Neem nu zelf het heft in handen; met jouw bijdrage zorg je ervoor dat je binnen zes maanden met gelijkgestemden ongekende kansen creëert. Voor jezelf, en voor anderen!

Verander levens positief
De Reel8 app geeft jou de mogelijkheid om jouw eigen situatie en die van anderen direct te veranderen. Specifieke behoeften van gebruikers worden op een overzichtelijke manier in beeld gebracht.
Door het algoritme word jij alleen gekoppeld met profielen die een 60% tot 90% match met jou hebben. Hierdoor vind jij altijd degene die jou op dat moment ook zoekt. Omdat ook op karaktereigenschappen wordt gekoppeld kan het eigenlijk niet missen. Jij helpt de juiste persoon uit de brand die ook direct jou uit de brand helpt. Voor je het weet groeit jullie project uit tot een succesvolle onderneming!

Veilig en betrouwbaar
Op dit platform wordt de Bijbel als het ware Woord gekoesterd. Elke mening wordt gerespecteerd, berichten en profielen worden niet verwijderd. Binnen de voorschriften van de app kunnen uiteenlopende meningen juist tot interessante discussies leiden. We zullen een krachtige moderatie toepassen op zogenaamd troll-/wangedrag, waardoor ook de jongste gebruikers veilig kunnen ‘appen’.

Professioneel ervaren
Wij zijn Stichting One King, en werken met een netwerk van experts uit de media- en developmentindustrie. Voor de christelijke gemeenschap zullen we een aantal innovatieve producten realiseren, die haar zullen ondersteunen om aan de samenleving efficiënt en met positieve impact bij te dragen. Aan de Reel8 app zijn reeds jaren van onderzoek en designexercities verspijkerd. We staan nu op het punt om daadwerkelijk dit product binnen zes maanden in de basis te ontwikkelen.

Streefbedrag
Om initieel te kunnen starten hebben we een streefbedrag van
€80.000 nodig. Hiermee kunnen we een eerste rudimentaire fase MVP (minimum viable product) leveren met testmogelijkheden.
Uiteindelijk gaan we voor €200.000 om de gehele MVP te kunnen releasen en investeerders aan te trekken voor doorontwikkeling.
Hierin zijn de basisfunctionaliteiten, zoals profielen en het matching- systeem, operationeel. Verdeelsleutel: 30% management en creatie (concept, design), 70% development en servers.

Wat jij kan doen

  1. Zegen dit project met jouw blijde donatie, je zal anderen hiermee inspireren!
  2. Deel deze campagne in jouw eigen netwerk: Facebook, Instagram, Twitter, enzovoorts.
  3. Abonneer je op ons YouTube kanaal voor updates.
  4. Ben je een Business Angel of Venture Capitalist? Dan komen we graag met je in gesprek over de mogelijkheden!
  5. Stuur ons een bericht als je gekozen wilt worden om in de eerste testgroep te zitten. Je gaat geschiedenis schrijven!!