Missie Esther

Steun One Way Society en Help Ons het Koninkrijk van God te Laten Schijnen

Lieve broeders en zusters,

Sinds vier jaar leef ik in volledige overgave en richt ik mij volledig op Jezus. Zijn principes hebben mijn kijk op zakendoen verrijkt, met een focus op gelijkwaardigheid en gemeenschapszin. Dit heeft mijn hart geopend voor de mensen aan de randen van de samenleving. Mijn liefde gaat uit naar hen.

Mijn persoonlijke missie is om via sociale werkgelegenheid een weg terug te bieden aan mensen aan de rand van de samenleving, zodat ze weer actief kunnen participeren in onze samenleving. Om dit te realiseren heb ik samen met een team One Way Society opgericht. One Way Society is een beweging op het snijvlak van geloof, het sociale domein en het bedrijfsleven.

Door middel van het initiëren van joint venture projecten verbinden we ondernemende individuen vanuit de profit- en de non-profitsector aan elkaar. Dit creëert een netwerk waarin we samen werken aan een betere toekomst. Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan initiatieven die het Koninkrijk van God in onze samenleving laten zien, met liefde, gelijkwaardigheid en hoop voor iedereen.

Binnen de projecten waarin ik actief ben staat de mens centraal, niet het product. Deze benadering leidt echter tot minder interesse vanuit de kapitalistische wereld, waardoor wij gedeeltelijk afhankelijk zijn van de financiële steun van onze geloofsgemeenschap.

Samen met een team voeg ik waarde toe aan de bedrijfsprocessen en de persoonlijke ontwikkeling van alle betrokkenen door stil te staan bij zingeving. Gebed en geloofsgesprekken zijn daarbij belangrijk.

Om deze belangrijke missie voort te kunnen zetten, hebben we uw hulp nodig. Jouw donatie maakt het mogelijk om deze projecten te blijven uitvoeren en nog meer mensen te bereiken met de boodschap van liefde en gelijkwaardigheid. Elke gift, groot of klein, maakt een verschil en helpt ons om het licht van Jezus te laten schijnen in de levens van velen.

Doe mee en steun onze missie van liefde, gelijkwaardigheid en hoop. Samen kunnen we een wereld creëren waarin iedereen meetelt.


Met liefde en dankbaarheid,

Esther Caron

Doneer nu en maak een verschil!