Projecten die een positieve invloed op de samenleving hebben

Countersound

 

Als vervolg op project Eikoon – waar we eigentijdse onderwijsvideo’s ontwikkelen over Bijbelgedeelten/Bijbelboeken – zijn we aanvullend gaan denken een een nieuw project genaamd Countersound.

We willen ons groeiende bereik op facebook inzetten om jongeren in de studentenleeftijd verder te helpen. Ons nieuwe concept heet Countersound. Vanaf september hopen we wekelijks een video te plaatsen met thematiek voor deze doelgroep. Dit als aanvulling op de muziek, blogs, en illustraties. Kijk ook eens op onze facebookpagina?

Achtergrond Countersound


Project Countersound is ontstaan vanuit bewogenheid naar jongeren die vastlopen, depressief zijn of een burn-out hebben. Hoewel het niet altijd duidelijk is wat de oorzaken zijn, komen er wel verschillende maatschappelijke zaken naar voren die invloed lijken te hebben. Eén daarvan is de toegenomen prestatiedruk en keuzestress in een samenleving die complexer is dan vroeger. Met project CounterSound willen wij jongeren een tegengeluid laten horen als reactie op de prestatiedruk en keuzestress die zij ervaren. Wij willen hun helpen om een gezond en Bijbels referentiekader te vormen waarbinnen zij keuzes kunnen maken. Wij willen de jongeren laten ontdekken wie ze zijn en hoe de Bijbel kan helpen in het ontwikkelen van een positieve levensstijl. Een levensstijl waarmee zij weer anderen kunnen inspireren. Een levensstijl  waarbij zij zich vrij voelen, verantwoordelijkheid dragen en in verbinding staan met anderen.

Project Luctor et emergo


Simson, hij stond in het voorprogramma van Ali B en bereikt jaarlijks een paar duizend jongeren met zijn krachtige straatpoëzie. Hiphop is de muziekstijl die hij hanteert om jongeren na te laten denken over het leven. Nu is zijn verlangen om op diverse plaatsen in Nederland, met jongeren uit jongerencentra en scholen, een gezamenlijk project neer te zetten. Hij wil deze jongeren een positieve ervaring meegeven door hen te stimuleren om met hun talenten aan de slag te gaan. Deze ervaring zal hun perspectief positief beïnvloeden en hoop geven voor de toekomst. Luctor et Emergo wordt mogelijk gemaakt dankzij de subsidies van diverse Fondsen en kan om die reden kostenloos worden aangeboden aan geïnteresseerde jongerencentra en scholen. Dit project is ook zeer geschikt als aanvulling op reeds lopende Hiphop-/muziek-/Nederlandse taal-projecten binnen jongerencentra en scholen.

Luctor et emergo
‘Straatpoëzie voor jongeren die worstelen met problemen in hun leven.’ Met die missie voor ogen is Jan-Jelte de Vries (Artiestennaam: Simson) aan de slag gegaan om jongeren een positieve ervaring te geven. Dit doet hij door hen een ander perspectief te bieden. Na een eigen worsteling is hij nu iemand die openhartig anderen meeneemt in een reis langs gedachten en gevoelens. Hiphop is zijn uitingsvorm.

Doel project
Het doel van het project “Luctor et Emergo” is om door middel van een “Luctor et Emergo – Hiphop Traject” jongeren een creatieve shift te laten maken van een eventueel slachtoffer die worstelt met het leven naar een persoon die zijn worsteling erkent, deze benoemd door het uiten van gevoelens en vervolgens positieve kennis, vaardigheden en ervaringen opdoet door zich ondernemend op te stellen.
Als jongeren hun eigen ondernemingskracht ontdekken en deze positief weten in te zetten is er veel gewonnen en kunnen zij de kracht vinden om boven hun problemen uit te komen. Het stimuleren van ondernemerschap wordt binnen dit project vormgegeven door het maken van raps en indien gewenst het organiseren van een gezamenlijk concert. Simson geloofd dat de jongeren die deze shift maken en ontdekken hoe zij hun talenten positief in kunnen zetten, vervolgens een voorbeeld zullen zijn voor anderen waardoor er een sneeuwbaleffect ontstaat.

Projectplan
Het ‘Luctor et Emergo – Hiphop Traject voor jongeren’ is een traject van 3 dagdelen.
Elk deel heeft een tijdsspanne van 3-4 uur. Tussen de dagdelen moet zo`n 3-4 weken tijd zitten. Van begin tot eind duurt een traject maximaal 2 tot 3 maanden. Een uitgebreid projectplan met alle praktische details kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar info@simsonhiphop.nl
Als toevoeging aan het programma wil Simson samen met de jongeren kijken of ze een lokale rapper, die goed bekend staat, kunnen uitnodigen voor een afsluitend optreden met de deelnemers. Zo staat deze “lokale held” op de avond ook op het podium als een voorbeeld voor de deelnemers en geeft dit tevens meer kans op een grotere publieksopkomst. Ook biedt dit weer netwerkmogelijkheden voor zowel het jongerencentrum/ de school, als de deelnemers van het project.

Op maat gemaakt traject
Natuurlijk kan een ‘Luctor et Emergo – Hiphop Traject voor jongeren’ helemaal op maat gemaakt worden. In de meest uitgeklede vorm kan dit als eenmalige workshop van 3,5 uur. Voorkeur blijft echter wel uitgaan naar een traject van 3 dagdelen.

Wensen betreffende afnemers
Uiteraard werkt elk jongerencentrum en elke school vanuit een eigen missie en visie en onderhoud van daar uit contact met hun doelgroep/leerlingen. Om die reden wordt dan ook benadrukt dat dit project in nauw overleg met de betreffende jongerencentra en scholen wordt uitgevoerd en Simson open staat voor specifieke input van de betreffende organisatie.

Interesse in afname van Luctor et Emergo?
Heeft uw organisatie interesse in het afnemen van Luctor et Emergo? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op via info@simsonhiphop.nl. Simson kijkt graag met u naar de mogelijkheden in uw regio.

Project Metalbijbels voor Nederland

Het was Stichting Reck die een aantal jaar geleden, in samenwerking met Bible for the nations, in Nederland van start ging met de verspreiding van Metalbijbels. Vanuit een verlangen om in heel Europa Hardrock en Metal liefhebbers te bereiken met het evangelie waren ze uitgekomen tot het uitdagende doel om 200.000 Bijbels in Europa uit te delen. Voor veel mensen lijkt dit vrijwel onmogelijk maar als je meemaakt dat je in een half uur 1000 Metalbijbels kan uitdelen aan Iron Maiden-fans en slechts een paar exemplaren na afloop op de grond terugvindt,  dan wordt het een ander verhaal.  De enorme belangstelling voor dit product is hartverwarmend.
 
Voor meer informatie zie: www.metalbijbel.nl

Roberto Rosso

Eén van de artiesten die we er specifiek willen uitlichten is DJ Roberto Rosso. Deze DJ heeft namelijk een duidelijke boodschap over een leven in vrijheid. Zelf heeft hij meegemaakt hoe Jezus hem vrijmaakte en nu wil aan anderen deze boodschap overbrengen.

Project Metalforce

Wij zijn Paul, Marijn, Ralf en Nanda van Metalforce. Wij organiseren metal-praise-avonden en christelijke metalconcerten.  Ons verlangen is om de naam van God bekend te maken, in een wereld waar duisternis heerst. We houden allemaal van metalmuziek. Helaas is gewone metalmuziek vaak gekoppeld aan destructieve en duistere teksten en praktijken.

Er bestaat ook christelijke metal. Muziek met een boodschap. Geschreven en gezongen door christenen, muziek geïnspireerd vanuit de Bijbel.  De muziek blijft het zelfde, maar de inhoud is duidelijk anders. Ook op  christelijke metal concerten merk je het verschil, wat vooral in de sfeer ligt.  Meer informatie zie: www.metalforce.nl

Bijdragen van fondsen

Onze projecten worden mogelijk gemaakt door donateurs en diverse vermogensfondsen waaronder volgende fondsen. Dit zijn overigens niet alle fondsen.
Sommige vermogensfondsen blijven namelijk liever anoniem.